24TSHIRTS.COM (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ร้าน") ได้จัดทำเว็บไซต์ 24TSHIRTS.COM (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") เพื่อการขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น การใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ร้านได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง ทางร้านต้องขออภัยอย่างสูง และขอความกรุณาผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก

 • ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ สามารถสั่งซื้อสินค้า หรือร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดขึ้นบนเว็บไซต์ได้.
 • ในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัยที่สุด.
 • ผู้ใช้บริการตกลงจะปรับปรุงข้อมูล ส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ.
 • ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา ชื่อในการเข้าสู่ระบบ/รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ.
 • ทางร้านสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนสมาชิกภาพของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากทางร้านพบว่าผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเท็จ หรือผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสมขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต.

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า และการชำระเงิน

 • ผู้ใช้บริการต้องอ่านรายละเอียดของสินค้าด้วยความระมัดระวังและถี่ถ้วนก่อนสั่งซื้อสินค้า.
 • ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าทางร้านจะยกเลิกคำสั่งซื้อเมื่อผู้ใช้บริการไม่แจ้งรายละเอียดการการชำระเงินตามที่ทางเว็บไซต์กำหนดไว้ภายใน 48 ชั่วโมง.
 • ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร กรุงเทพ / กสิกร / ไทยพาณิชย์ / กรุงไทย / กรณีมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นนั้นเอง.
 • ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินด้วยเงินสดผ่าน เพย์สบาย / เคาน์เตอร์เซอร์วิส / เทสโก้ โลตัส / จัสท์เพย์ / เอ็มเปย์ / ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงศรี / แฟมิลี่มาร์ท / ตู้เอทีเอ็ม หรือเคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นนั้นเอง.
 • ทางร้านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าของผู้ใช้บริการในบางพฤติการณ์ เช่น เมื่อสินค้าที่มีคำสั่งซื้อจากผู้ใช้บริการหมดจากสต็อกสินค้า หรือแสดงราคาผิด โดยหากผู้ใช้บริการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว ทางร้านจะคืนเงินค่าสินค้าและค่าจัดส่งเต็มจำนวน แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมในการโอนเงินของผู้ใช้บริการ.

การจัดส่ง

 • ทางร้านจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ โดยสินค้าจะถูกจัดส่งให้ผู้ใช้บริการภายใน 24 ชั่วโมง หลังได้รับการยืนยันการชำระเงินและได้ตรวจสอบการชำระเงินค่าสินค้าว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้ว.
 • ทางร้านจัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ (เว้นวันหยุดของทางร้านซึ่งจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า).
 • เมื่อทางร้านจัดส่งสินค้าให้ผู้ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งเลขที่พัสดุให้ผู้ใช้บริการทราบทางอีเมล์.
 • ระยะเวลาการจัดส่งที่ผู้ใช้บริการเลือกวิธีการจัดส่งเป็นระยะเวลาประมาณการ ทางร้านไม่สามารถรับประกันระยะเวลาการจัดส่งของผู้ให้บริการและวิธีการจัดส่งที่ผู้ใช้บริการเลือกได้ แต่หากมีความล่าช้าเกินกว่า 10 วันทำการ นับจากวันที่จัดส่งสินค้า ทางร้านยินดีเป็นผู้ติดตามกับผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าแทนผู้ใช้บริการ.
 • ทางร้านไม่มีความรับผิดชอบใดๆ สำหรับความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดส่งสินค้าของผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า.

เงื่อนไขการใช้บริการกล่องของขวัญ

 • กล่องของขวัญสามารถใส่สินค้าได้ประมาณ 3 - 4 ชิ้น.
 • กรณีไม่ระบุลายกล่องของขวัญ หรือลายที่เลือกหมดลง ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกลายอื่นให้เองกรณีไม่สามารถติดต่อผู้ซื้อได้
 • กล่องของขวัญไม่มีนโยบายรับเปลี่ยน/คืน ทุกกรณี

นโยบายการคืนสินค้า

ทางร้านไม่มีนโยบายการคืนสินค้า.

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

 • ทางร้านยินดีรับเปลี่ยนคืนสินค้า กรณีสินค้าเสียหายโดยมีสาเหตุมาจากผู้ผลิตจนไม่สามารถใช้งานได้ตามปรกติ โดยผู้ใช้บริการจะต้องทำการแจ้งคืนสินค้ากับทางร้านนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าแล้วไม่เกิน 1 วัน.
 • สินค้าที่ส่งคืนจะต้องบรรจุในหีบห่อเดิม กรณีเป็นสินค้าหมวดหมู่เสื้อผ้า สินค้าที่คืนนั้นจะต้องยังไม่มีการใช้ สวมใส่ ซัก หรือทำให้เสียหายโดยประการอื่นใด.
 • ค่าจัดส่งสินค้าคืนผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้ชำระก่อน แล้วทางร้านจะคืนเงินค่าจัดส่งสินค้าคืนให้กับผู้ใช้บริการไปพร้อมกับสินค้า.
 • หากทางร้านไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าแบบเดียวกันกับผู้ใช้บริการสี่งซื้อไป ทางร้านจะคืนเงินเต็มจำนวนให้กับผู้ใช้บริการ (ค่าสินค้าและค่าขนส่ง).

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

 • ติดต่อทางร้านทางหมายเลขโทรศัพท์ 09-8824-8904 ในเวลาทำการ 9.00 - 18.00 น. เพื่อแจ้งรายละเอียด.
 • เมื่อทางร้านพิจารณาให้จัดคืนสินค้า กรุณาส่งสินค้าคืนมาที่: 
  ไอ24ช็อปดอทคอม
  179/94 ม.5
  กีรติธานี ซอย 2 ต.บ้านสวน
  อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
  20000

ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ของรายละเอียดสินค้า

 • ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ของรายละเอียดสินค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า.
 • ภาพถ่ายสินค้าที่เป็นของทางร้าน ทางร้านใช้ภาพถ่ายสินค้าจาก RAW ไฟล์ (รูปแบบการจัดเก็บไฟล์ภาพที่ได้จากการบันทึกข้อมูลของภาพผ่านทางตัวเซ็นเซอร์ของกล้องโดยที่ไม่ผ่านการประมวลผลใดๆ) และทางร้านพยายามที่ไม่ปรับแต่งใดๆ กับตัวสินค้าเพื่อให้ตรงกับสินค้าจริงได้มากที่สุด แต่สีที่เห็นของภาพถ่ายสินค้าอาจมีความแตกต่างบ้างตามการปรับตั้งค่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน.

คะแนนสะสม

 • เมื่อผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมาชิก ซื้อสินค้ากับทางร้านทุก 100 บาท จะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน.
 • คะแนนสะสม สะสมได้ไม่มีหมดอายุ.
 • คะแนนสะสม 1 คะแนน สามารถเปลี่ยนเป็นบัตรกำนัลส่วนลดมูลค่า 1 บาท.
 • บัตรกำนัลส่วนลด สามารถใช้เป็นส่วนลดได้เมื่อซื้อสินค้ากับทางร้านตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป.
 • บัตรกำนัลส่วนลด มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นบัตรกำนัลส่วนลด.
 • บัตรกำนัลส่วนลด ใช้ได้เฉพาะบัญชีสมาชิกนั้นๆ เท่านั้น ไม่สามารถโอนย้ายไปยังบัญชีอื่นได้.
 • บัตรกำนัลส่วนลด ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้.

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

 • ทางร้านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลและส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางร้าน.
 • เครื่องหมายการค้า/ตราสัญลักษณ์ ของผู้ผลิตสินค้า บนเว็บไซต์นี้ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ผลิตสินค้านั้นๆ

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไชต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม ทางร้านมิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่าร้านให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การที่ท่านเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว ทางร้านขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว ทางร้านจัดทำ Links ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ต่างๆ ที่ให้บริการดาวน์โหลดซอฟแวร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น ทางร้านไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่ท่านดาวน์โหลดซอฟแวร์ดังกล่าว.

ข้อจำกัดความรับผิด

ทางร้านจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้นร้านจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าทางร้านจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว.

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย.

ข้อกำหนดอื่นๆ

 • ร้านขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงในฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า.

แก้ไข ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558


ฟรีค่าจัดส่ง

เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท ขึ้นไป
จัดส่งสินค้าทุกวัน

จันทร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
• แจ้งชำระก่อนเวลา 10:00 น.
จัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ภายในวันเดียวกัน
• แจ้งชำระหลังเวลา 10:00 น.
จัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ในวันถัดไป

สั่งซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชม.

• สินค้าพร้อมส่ง สามารถหยิบใส่รถเข็นได้เลย
• ไม่ต้องรอยืนยันว่ามีสินค้าหรือไม่
• ชำระเงินได้ทันทีหลังทำรายการสั่งซื้อ
• แจ้งชำระเงินได้สะดวกผ่านแบบฟอร์ม
• ทำรายการสั่งซื้อเพื่อจองสินค้าได้ถึง 2 วัน